Projektujemy i tworzymy oprogramowanie

Jesteśmy architektami i programistami oprogramowania

»Tajemnica postępu tkwi w tym, żeby zacząć.«

Ten cytat Marka Twaina równie dobrze pasuje do obszaru tworzenia oprogramowania. Naszą zaletą jest przede wszystkim dokładna analiza sytuacji wyjściowej a następnie znalezienie rozwiązania w ścisłej współpracy z naszymi klientami. W wielu firmach napotykamy na struktury narosłe na przestrzeni historii działalności tychże firm. W ten sposób zakupywane są co rusz nowe programy do rozwiązywania pojedynczych zadań bądź tworzone niezliczone tabele, których dane nie docierają do wszystkich obszarów przedsiębiorstwa i muszą być mozolnie synchronizowane w ręczny sposób. Często pochłania to dużo czasu, jest podatne na błędy i pokazuje, jak cyfryzacja nie powinna się odbywać. Nowoczesne systemy informatyczne wykorzystują możliwości »chmury« i połączeń sieciowych. Dzięki ścisłej współpracy z naszymi klientami tworzymy rozwiązania optymalnie dopasowane do Państwa przedsiębiorstwa i integrujemy je »krok po kroku« szkoląc przy tym dokładnie Państwa pracowników. Ich akceptacja nowych możliwości a także wynikające z tego sprawne posługiwanie się nimi zapewniają skuteczność naszych działań.

FP MONITORING to nasz portal do zarządzania flotami pojazdów, maszynami, kontenerami, systemami zbiorników, procesami konserwacji w warsztacie i procesami cyfryzacji. Informacje mogą być dostarczane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem zainstalowanego sprzętu. Mogą to być proste pozycje geograficzne, ale także rozszerzone parametry, takie jak „stan naładowania” lub „pozostały zasięg” pojazdu elektrycznego. Ponadto dane mogą być wprowadzane ręcznie, ale także wymieniane za pośrednictwem interfejsów importu i eksportu do systemów innych firm. FP MONITORING jest zatem w stanie tworzyć kwalifikowane raporty i analizy w oparciu o wiarygodne dane z wielu źródeł danych. I nie chodzi tylko o pojazdy – FP MONITORING monitoruje również poziomy napełnienia systemów tankowania, raportuje, jeśli poziom spadnie poniżej raportowanych lub minimalnych poziomów napełnienia, wyświetla poziomy napełnienia w czasie rzeczywistym i prowadzi automatyczną historię poziomów napełnienia. Obiekty bez własnego zasilania, takie jak kontenery, mogą być również monitorowane. Funkcja przypominania o okresach między przeglądami zapewnia, że nie stracisz kontroli nawet przy dużej flocie pojazdów.

Portal eMON to nasze oprogramowanie do zarządzania energią. Oferuje on zarządzanie obiektami, a także rejestrowanie całego zużycia, obiektów i punktów pomiarowych. Na drodze do transformacji energetycznej jest to centralne narzędzie i faktyczna podstawa do opracowywania strategii, ale także do późniejszej dokumentacji sukcesu i generowania raportów. eMON jest również w stanie automatycznie rejestrować dane i wykorzystywać technologie takie jak LoRaWAN lub Narrow Band IoT do integracji czujników. Aby optymalnie wspierać projekt cyfryzacji, eMON jest w stanie wymieniać dane dwukierunkowo z systemami innych firm za pośrednictwem interfejsów.

Interfejsy oprogramowania

Nasze oprogramowanie projektujemy w sposób otwarty i tworzymy interfejsy do komunikacji z innymi Państwa programami lub Państwa chmurą w np. Microsoft Azure bądź Amazon AWS. Jesteśmy zdania, że cyfryzacja może być skuteczna tylko wtedy, gdy dane są wymieniane pomiędzy różnymi systemami i przez to mogą być wykorzystywane we wszystkich obszarach firmy.

Chmura / Chmura obliczeniowa

Chmura obliczeniowa jest zasobem informatycznym udostępnianym za pomocą Internetu. W odróżnieniu od klasycznej, lokalnej architektury informatycznej typu serwer/klient potrzebują Państwo tylko komputera bądź tabletu z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową a my zadbamy o całą resztę. Nasz system FP MONITORING oraz portal eMON bazują na tej technologii i są oferowane na zasadzie modelu »Software as a Service« (oprogramowanie jako usługa). Dzięki temu działanie systemu, konserwacja oraz aktualizacje są wykonywane przez FaktorPlus. Dla Państwa oznacza to minimalne nakłady na sprzęt i personel informatyczny a także szybką wykonalność projektu.

IOT »Internet of things« lub »Internet rzeczy«

Internet rzeczy umożliwia połączenie w sieć obiektów wirtualnych z fizycznymi i dzięki technikom komunikacyjnym i informatycznym współpracę między nimi w ramach globalnej sieci. Zarówno nasz system FP MONITORING jak i portal eMON wykorzystują tę technologię. W ten sposób informują np. przy niskim poziomie (wymagającym uzupełnienia lub minimalnym), przekazują stany licznika, monitorują stacje ładowania czy też nadzorują i protokołują wahania temperatur. Możliwości zastosowania są duże i często prostsze i szybsze w realizacji niż się początkowo wydaje.