Nasza oferta

Kompetencja poprzez kompleksowe wsparcie

»Spróbować tego, co niemożliwie żeby osiągnąć to, co możliwe.«

Analizujemy, mierzymy, doradzamy, projektujemy i realizujemy dla Państwa indywidualne rozwiązania aby zaoferować możliwie najlepsze wsparcie. Dzięki własnej palecie produktów, ale także wsparciu ciągle poszerzającej się na przestrzeni lat sieci kontaktów łączymy kompetencje z pierwszej ręki. Jako Państwa partner zawsze działamy w interesie klienta i zapewniamy, żeby zdefiniowane wcześniej z Państwem cele pozostawały w centrum uwagi i były konsekwentnie realizowane. Nasze główne kompetencje dotyczą sektora lokalnego pasażerskiego transportu publicznego, utylizacji, transportu i przemysłu, jednak chętnie stawiamy czoła nowym projektom i wyzwaniom – zawsze można coś zoptymalizować.

Dostosowujemy nasze rozwiązania do Państwa aktualnej sytuacji.

»Przyszliśmy żeby pozostać.«

Aby jako przedsiębiorstwo skutecznie sprostać wyzwaniom transformacji energetycznej, potrzeba naszym zdaniem nie tylko realnego działania czy pojedynczego środka, lecz długofalowej i starannie zaplanowanej strategii, która w zależności od klienta może być bardzo różna. Niektóre przedsiębiorstwa rozpoczęły już realizację celów klimatycznych, inne są jeszcze na początku tej drogi. Dzięki doradztwu fokusowemu dokładnie pokażemy, jakie działania są w przypadku Państwa firmy wskazane. W ścisłej współpracy z Państwem opracujemy koncepcję zawierającą wiele pojedynczych kroków, które w ramach Państwa właściwej działalności biznesowej będą także możliwe do zrealizowania. Jako Państwa partner będziemy Państwu stale towarzyszyć, zapewnimy konieczne korekty i będziemy monitorować rozwój sytuacji oraz jej skuteczność.

Nasza oferta dla Państwa

Usługi z jednej ręki dla Państwa indywidualnej strategii klimatycznej

 • Monitoring

  Przegląd wszystkich istotnych procesów i danych w czasie rzeczywistym za pomocą naszej platformy FaktorPlus FP MONITORING

 • Cyfryzacja

  Trwała cyfryzacja Państwa strategii ochrony klimatu oraz wszelkich istotnych w tym względzie danych za pomocą dostosowanego do Państwa firmy oprogramowania / aplikacji

 • Połączenie w sieć

  Operujące na bazie chmury interfejsy zapewniają połączenie w sieć personelu, obszarów firmy oraz jej oddziałów

 • Kompatybilność

  Łatwa możliwość integracji (»SaaS«) oraz powiązanie z istniejącym oprogramowaniem i interfejsami

System FaktorPlus CO2

»Doskonałe połączenie na zasadzie puzzli, gdzie wszystko się zazębia«

Opatentowany system FaktorPlus CO2 łączy w sobie zarówno produkty jak i usługi i jest indywidualnie dostosowywany do przedsiębiorstwa klienta. Jego celem jest harmonizacja ekologii i ekonomii. W ramach pierwszej analizy opracowujemy miks pożądanych komponentów, przedstawiamy Państwu ekologiczne i ekonomiczne scenariusze i dbamy o (w razie potrzeby stopniową) integrację i kontrolę skuteczności.

System może być elastycznie rozszerzany i kilkuetapowo rozbudowywany, również o produkty i usługi oferentów trzecich. Suma wszystkich działań zapewnia sukces na kilku płaszczyznach. Nasze produkty zostały przetestowane pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa użytkowania, są certyfikowane (m.in. przez TÜV, DEKRĘ) i starannie wyselekcjonowane, aby w połączeniu ze sobą osiągnąć maksymalną skuteczność. System FaktorPlus CO2 nie stosuje się tylko jednorazowo lecz jest on długookresowym, stale stosowanym pakietem działań z kontrolą skuteczności poprzez permanentny monitoring i dokładne dopasowanie w porozumieniu z naszymi klientami. Dzięki temu zapewniamy, że również Państwo będziecie mogli skorzystać z nowych rozwiązań technicznych i szybko zintegrować je w sposób przynoszący korzyści.

Sukces jest mierzalny – dzięki monitoringowi

»Nie zmienimy kierunku wiatru, ale możemy inaczej ustawić żagle.«

Podstawą dobrej decyzji biznesowej powinny być solidne fakty. Często jednak wewnętrzne procesy, raz wprowadzone i narosłe na przestrzeni lat nie są już dostosowywane do aktualnych rozwiązań oraz procesu ciągłej cyfryzacji. Przestarzałe systemy oprogramowania tworzą odizolowane rozwiązania, często niepodążające za zintegrowaną koncepcją a klasyczne zarządzanie licencjami serwerowymi klienta często prowadzi do tego, że ważne dane nie są w sposób transparentny dostępne tam, gdzie się potrzebne.

Z tego powodu FaktorPlus zatrudnia własny zespół projektantów, którzy w sposób ciągły doskonalą oba nasze systemy oprogramowania »FP MONITORING« i »Portal eMON«. Stosujemy przy tym strategię SaaS (»Software as a Service«), która operując na bazie chmury daje się w sposób przyjazny dla klienta zintegrować z istniejącym środowiskiem firmy. Oba portale optymalnie wspierają cyfrową transformację w Państwa przedsiębiorstwie i mogą ponadto być rozbudowywane o opracowane indywidualnie pod klienta aplikacje i raporty.

5 cech idealnego oprogramowania:

# 1

Łatwa obsługa

Program jest niezbędny dla wszystkich pracowników, od personelu warsztatowego aż po zarząd. Każdy powinien być w stanie obsługiwać program i go integrować.

# 2

Szybkie pozyskiwanie informacji

Dzięki zastosowaniu programu mogą Państwo zoptymalizować procesy i zadania. Z tego względu program jest dla każdego jasny i zrozumiały, aby nie tracić na jego zrozumienie dużo czasu.

# 3

Zdolność reagowania

Urządzenie musi być dla pracowników łatwo dostępne i bez ograniczeń możliwe do użycia zarówno z poziomu komputera, na którym pracują, jak i z poziomu tabletów i telefonów komórkowych dla pracowników mobilnych. 

# 4

Kompatybilność

Program musi w każdej chwili mieć możliwość współpracy ze wszystkimi stosowanymi już w przedsiębiorstwie programami poprzez nowoczesny API (interfejs programowania aplikacji; chmura danych), aby generować dla Państwa większą wartość dodaną.

# 5

Generowanie zysku

Zastosowanie tych nowych procesów będzie w porównaniu z dotychczasowymi znacznie bardziej efektywne. Jednocześnie opierają się one na znanych procesach, tak żeby uniknąć długiej fazy przestawienia się na nowe rozwiązania i związanych z tym utrudnień dla użytkowników. Każdy z nich będzie mógł natychmiast skorzystać z wartości dodanej tych rozwiązań.