Nasze produkty

Produkty FaktorPlus

Na drodze do nowych technologii napędowych nadal występują jeszcze w wielu przedsiębiorstwach pojazdy i maszyny zasilane olejem napędowym. Pomimo długookresowego celu dotyczącego całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych akurat w tym sektorze pojawiają się też średnio- i krótkookresowe potencjały do poczynienia oszczędności. W tym zakresie postrzegamy nasze produkty jako technologię pomostową, która natychmiast zapewni naszym klientom ekologiczną i ekonomiczną wartość dodaną, bezpośrednio możliwą do uzyskania z istniejącego taboru. Dzięki stałemu stosowaniu można trwale zoptymalizować stan techniczny taboru i w ten sposób zapewnić też gotowość eksploatacyjną i niezawodność pojazdów i maszyn. Nasze produkty można stosować bez obaw i są one do siebie optymalnie dopasowane.

FaktorPlus FP PURGE

»Czyszczenie układu paliwowego«

Wraz z upływem lat dochodzi w układzie paliwowym pojazdu do osadzania się lakierów, żywic, pokostów i innych zanieczyszczeń (np. zatkana dysza wtryskowa), co prowadzi do większego obciążenia układu. Zjawiska te nie są z zewnątrz widoczne i nie dają się usunąć przy użyciu konwencjonalnych, standardowych działań konserwacyjnych. Mogą one znacząco obniżyć sprawność silnika oraz ogólnie proces spalania i tym samym wpływać na silnik w sposób niepożądany. Negatywnym tego następstwem może być zwiększona emisja substancji szkodliwych jak i wzrastające zużycie paliwa a nawet awaria pojazdu czy silnika, co dla użytkownika wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nasza maszyna FP PURGE jest w stanie skutecznie oczyścić od wewnątrz silnik i przewody paliwowe poprzez cyrkulację w układzie paliwowym specjalnego płynu FP PURGE (cieczy czyszczącej). Proces FP PURGE można stosować bez obaw i został on certyfikowany przez Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego Turyngii (TÜV Thüringen). 

FaktorPlus FP ENERGIZE

»Optymalizacja olejowa na bazie nano-cząsteczek«

Układ olejowy i smarny silnika nie tylko w decydujący sposób odpowiada za jego żywotność, lecz podlega także znaczącym obciążeniom, o czym świadczą nakazane przez producenta interwały wymiany oleju. FP ENERGIZE zawiera nano-cząsteczki, które wprowadzone do oleju wykorzystują go jako nośnik do osadzania się na powierzchniach tarcia. Tam FP ENERGIZE znacząco poprawia działanie smarne oleju. Mówiąc prościej przekształca tarcie w toczenie. Dzięki impregnacji środkiem FP ENERGIZE cząstki brudu nie mają już możliwości osadzania się i są przez filtr usuwane z układu olejowego. W ten sposób osiągana jest aktywna ochrona całego układu przed zużyciem. FP ENERGIZE został przetestowany pod kątem skuteczności oraz certyfikowany i można go bez obaw stosować we wszystkich silnikach. Jest on dostępny zarówno do silników jak i automatycznych i manualnych skrzyni biegów.

Uszlachetniacze paliwa FaktorPlus

»FP 4000, FP ARCTIC und FP 10000«

Układ olejowy i smarny silnika nie tylko w decydujący sposób odpowiada za jego żywotność, lecz podlega także znaczącym obciążeniom, o czym świadczą nakazane przez producenta interwały wymiany oleju. FP ENERGIZE zawiera nano-cząsteczki, które wprowadzone do oleju wykorzystują go jako nośnik do osadzania się na powierzchniach tarcia. Tam FP ENERGIZE znacząco poprawia działanie smarne oleju. Mówiąc prościej przekształca tarcie w toczenie. Dzięki impregnacji środkiem FP ENERGIZE cząstki brudu nie mają już możliwości osadzania się i są przez filtr usuwane z układu olejowego. W ten sposób osiągana jest aktywna ochrona całego układu przed zużyciem. FP ENERGIZE został przetestowany pod kątem skuteczności oraz certyfikowany i można go bez obaw stosować we wszystkich silnikach. Jest on dostępny zarówno do silników jak i automatycznych i manualnych skrzyni biegów.

W celu optymalizacji paliwa dodawane są do niego bezpośrednio nasze uszlachetniacze. FP 4000 i FP ARCTIC zostały opracowane specjalnie do oleju napędowego. Paliwo to dzięki swoim właściwościom higroskopijnym wiąże wodę i powoduje w ten sposób w dłuższej perspektywie czasowej odkładanie się jej w układach paliwowych, przez co dochodzi do wytworzenia się idealnej pożywki dla bakterii. Wpływają one negatywnie nie tylko na jakość paliwa lecz poza pogorszeniem procesu spalania powodują też korozję i zużycie układu aż po zjawisko pojawienia się mikroorganizmów z towarzyszącym mu widocznym osadem biologicznym (tzw. „dieselpest”). FaktorPlus FP 4000 jest w stanie związać występującą w układzie wodę i w sposób nieszkodliwy ją usunąć. Jednocześnie podnosi on jakość paliwa i zapobiega bakteryjnemu zanieczyszczeniu zbiornika paliwa.

FP ARCTIC sprawia, że olej napędowy, poprzez obniżenie temperatury zamarzania aż do -39°C, jest odporny na zimowe warunki atmosferyczne. Dzięki temu olej pozostaje płynny i utrzymuje silnik w ruchu również w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Poza tym FP ARCTIC posiada te same pozytywne właściwości co FP 4000. 

FaktorPlus FP 10000 może być uniwersalnie stosowany do wszystkich paliw ciężkich (stosowanych w transporcie/marynarce/przemyśle). Paliwa te podlegają dużym wahaniom jakości i często zawierają niepalne składniki. Filtry i separatory muszą usuwać wodę oraz cząstki stałe i często są obciążane ponad swoje możliwości. Prowadzi to do złej jakości paliwa i związanego z tym zwiększonego zużycia bądź przestojów podyktowanych częstymi interwałami konserwacyjnymi. FP 10000 jest bezsiarkowym i bezpopiołowym specjalnym dodatkiem, którego substancje czynne zwiększają płynność i dzięki temu ułatwiają oczyszczenie oleju ciężkiego przed jego spaleniem. Ponadto poprzez utworzenie wodno-olejowej emulsji środek ten zapewnia usuwanie wody ze zbiornika. Nie dochodzi już do zatkania przewodów paliwowych a separatory i filtry są w mniejszym stopniu obciążane. Codzienne nakłady konserwacyjne zostają zmniejszone a specjalne składniki umożliwiają lepsze i bardziej efektywne spalanie, przez co powstaje mniej pozostałości i szkodliwych emisji. 

FaktorPlus FP REFUELLING

»Controlling i zarządzanie jakością zakupu, magazynowania i dystrybucji paliw«

FP REFUELLING jest naszym rozwiązaniem do zarządzania paliwami w obszarze (zakładowej) stacji tankowania. Monitoruje ono wszystkie procesy z zakresu dostawy, magazynowania, zapewnienia jakości i dystrybucji paliw – a dzięki połączeniu interfejsem z systemem FP MONITORING nawet cyfrowo. System wysyła ostrzeżenia w przypadku osiągnięcia poziomu wymagającego uzupełnienia lub poziomu minimalnego i dokumentuje wszystkie dostawy i dystrybucje. Ponadto w pełni zautomatyzowane dozowanie FP 4000 lub FP ARCTIC we właściwym stosunku zapewnia pozytywne właściwości uszlachetniaczy paliw i w ten sposób zwiększa np. stabilność magazynowania oleju napędowego a także nie dopuszcza do zanieczyszczenia zbiornika bakteriami. Stałe dokumentowanie poziomu a także możliwość kontroli dostawcy (jakości i ilości) zapewnia niezawodność Państwa taboru.

DOSTAWA

 • Pomiar faktycznej dostarczanej ilości za pomocą zalegalizowanego przepływomierza  
 • Filtracja wstępna 
 • Automatyczne dozowanie uszlachetniacza paliwa FP 4000 lub FP ARCTIC
 • Zapis parametrów wejściowych 
  • Dostawca
  • Data/ godzina/ czas trwania 
  • Wielkość dostawy (faktyczna)
  • Wielkość dostawy (ilość zgłaszana przez dostawcę) 
  • Numer zbiornika (w przypadku kilku zbiorników)
  • Pozycja GPS stacji tankowania (w przypadku systemów mobilnych) 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

 • Pobór próbki paliwa 
 • Zarządzanie dokumentacją 

MAGAZYNOWANIE

 • Kontrola poziomu 
 • Stała inwentaryzacja 
 • FP 4000 wzgl. FP ARCTIC stabilność magazynowania oleju napędowego 

DYSTRYBUCJA

 • Rejestracja danych punktu dystrybucji 
 • Ilość wydanego paliwa 
 • Data/ godzina/ czas trwania 
 • Udostępnianie FaktorPlus Premium Diesel (FP 4000 i FP ARCTIC)
 • Zautomatyzowany zapis danych tankowania oraz przyporządkowanie do danego pojazdu za pomocą systemu FP MONITORING